بیرینگ های غلطکی اسفریکال یا بشکه ای یکی دیگر از محصولات شرکت ZKL میباشد. این نوع بیرینگ ها می توانند همزمان بارهای زیاد شعاعی و بار محوری را در دو جهت تحمل کنند. شکل کروی محل رولر بیرینگ ها در کنس بیرونی باعث می شود این رولر بیرینگ بتواند عدم هم محوری را تا اندازه ای جبران کند که به یکنواخت شدن توزیع بار روی رولر ها کمک می کند. بیرینگهای غلطکی بشکه ای این شرکت بصورت دو ردیفه جهت سر محورهایی با قطر 25 تا 1120 میلیمتر عرضه میشوند. (دانلود فایل مشخصات)