بیرینگهای اسپلیت یا مجزا

یکی دیگر از محصولات شرکت ZKL بیرینگهای اسپلیت یا مجزا هستند. نصب آسان و دستیابی به تلورانسهای دقیق از مزایای این نوع بیرینگ می‌باشند. بیرینگ های اسپلیت این شرکت به دو شکل سیلندریکال و بشکه ای ارائه می شوند، بیرینگ های اسپلیت بشکه ای این شرکت برای سر محورهایی با قطر 280 تا 1120 میلیمتر و بیرینگ های سیلندریکال برای سر محورهایی با قطر با قطر 150 تا 600 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرند.