یکی دیگر از محصولات شرکت ZKL بیرینگ های غلطکی مخروطی است. آنها قادر به تحمل بار محوری در یک جهت علاوه بر تحمل بار شعاعی هستند. بیرینگ های غلطکی مخروطی این شرکت مطابق شکل به سه دسته ذیل تقسیم میشوند:
الف) بیرینگ غلطکی مخروطی متریک تک ردیفه برای سر محورهایی با قطر 15 تا 320 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ب) بیرینگ غلطکی مخروطی اینچی تک ردیفه برای سر محورهایی با قطر 15.875 میلیمتر تا 146.05 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ج) بیرینگ غلطکی مخروطی چهار ردیفه برای سر محورهایی با قطر 160 تا 630 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)