این نوع از بلبرینگ ها، قدیمی ترین نوع بیرینگ بوده و بخش مهمی از تولیدات شرکت ZKL را شامل می‌باشند. بلبرینگ های تک ردیفه این شرکت به چهار دسته اصلی زیرتقسیم میشوند:
الف) بلبرینگ تک ردیفه ساده برای سر محورهایی با قطر 2 تا 1060 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ب) بلبرینگ تک ردیفه پوشیده یا دارای سیل برای سر محورهایی با قطر 3 تا 160 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ج) بلبرینگ تک ردیفه شیاردار مخصوص خار نگهدارنده برای سر محورهایی با قطر 12 تا 120 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
د) بلبرینگ تک ردیفه ساچمه خور برای سر محورهای با قطر 10تا 20 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)