عایق الکتریکی

بیرینگ های عایق جریان الکتریکی این شرکت بصورت هر دو نوع بلبرینگی و غلطکی سیلندریکال ارایه میشوند. بلبرینگ های عایق جریان الکتریکی این شرکت برای سر محورهایی به قطر 70 تا 150 میلیمتر رضه میگردند. بیرینگ های غلطکی سیلندریکال عایق جریان الکتریکی این شرکت جهت سر محورهایی به قطر 70 تا 150 میلیمتر عرضه میگردند. (دانلود فایل مشخصات)