بیرینگ های غلطکی سیلندریکال یا استوانه ای

بیرینگ های غلطکی سیلندریکال یا استوانه ای یکی دیگر از محصولات شرکت ZKL میباشند. آنها دارای ساچمه های استوانه ای شکل بوده و قادر به تحمل بارهای شعاعی بالا می باشند. قفسه و ساچمه ها به صورت حایل بین لبه های کامل یکی از دو رینگ های داخلی یا خارجی قرار گرفته است. رولبرینگ های استوانه ای دارای حلقه های کامل بوده که قفسه و ساچمه ها بر روی آن سوار هستند و از یکدیگر جدا نمی شوند و می توانند به طور جداگانه بر روی حلقه های دیگر نصب گردند. بیرینگ های غلطکی سیلندریکال یا استوانه ای این شرکت مطابق اشکال ذیل در چهار فرم ذیل ارائه می‌شوند.
الف) بیرینگ غلطکی سیلندریکال تک ردیفه ساده برای سر محورهایی با قطر 20 تا 180 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ب) بیرینگ غلطکی سیلندریکال دو ردیفه ساده برای سر محورهایی با قطر 25 تا 1000 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ج) بیرینگ غلطکی سیلندریکال تک ردیفه فول برای سر محورهایی با قطر 20 تا 1000 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
د) بیرینگ های غلطکی سیلندریکال تک ردیفه فول برای سر محورهایی با قطر 20 تا 400 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)