بیرینگ های کف گرد بلبرینگی

یکی دیگر از محصولات شرکت ZKL بیرینگ های کف گرد بلبرینگی است. بلبرینگ کف گرد به گونه ای طراحی شده است که فقط قابلیت تحمل نیروی محوری را دارد و لازمه استفاده از آن دور پایین شافت و هم محوری می باشد. بیرینگ های کف گرد بلبرینگی این شرکت مطابق اشکال ذیل به چهار دسته تقسیم میشوند:
الف) بیرینگ کف گرد بلبرینگی یک طبقه برای سر محورهایی با قطر 160 تا 630 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ب) بیرینگ کف گرد بلبرینگی دو طبقه برای سر محورهایی با قطر 10 تا 140 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ج) بیرینگ کف گرد بلبرینگی واشردار یک طبقه برای سر محورهایی با قطر 15 تا 130 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
د) بیرینگ کف گرد بلبرینگی واشردار دو طبقه برای سر محورهایی با قطر 25 تا 70 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)