بیرینگ های خود تنظیم

یکی دیگر از محصولات این شرکت بیرینگهای خود تنظیم میباشد که در کنار تحمل بارهای شعاعی و محوری، قادر به تحمل انحرافات جزئی در هم راستایی محور و جایگاه بیرینگ هستند. بیرینگ های خود تنظیم مطابق ZKL در قالب دو ردیفه برای سر محورهایی با قطر 10 تا 150 میلیمتر عرضه می‌شوند. (دانلود فایل مشخصات)