بلبرینگ های تماس زاویه ای یکی دیگر از محصولات شرکت ZKL می‌باشند. این بلبرینگ ها قادر به تحمل بار محوری در یک جهت علاوه بر تحمل بار شعاعی هستند.
بلبرینگ های تماس زاویه ای این شرکت مطابق اشکال ذیل در چهار سری عرضه میشود:
الف) بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیف ساده برای سر محورهایی با قطر 10 تا 240 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ب) بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه سرعت بالا برای سر محورهایی با قطر 7 تا 130 میلیمتر (دانلود فایل مشخصات)
ج) بلبرینگ تماس زاویه ای چهار نقطه ای: یکی از انواع بلبرینگهای تماس زاویه ای نوع چهار نقطه ای است که در آن رینگ داخلی یا خارجی در آنها بصورت دوتکه میباشد. بدین ترتیب تحمل بار محوری در هر دو جهت امکان پذیر است. توصیه می‌شود به منظور عملکرد بهینه نسبت نیروی محوری به شعاعی حداقل برابر 28 باشد. (دانلود فایل مشخصات)
در حال حاضر ZKL بلبرینگهای تماس زاویه ای برای سر محورهایی از قطر 15 تا 200 میلیمتر را عرضه می‌کند.