شرکت بینا رایزن پارس در سال 1383 توسط جمعی از متخصصین مجرب کشور تاسیس شد. این شرکت در طول سالیان گذشته در بخش نفت و گاز، صنعت آب و تصفیه فاضلاب و صنایع ریلی اشتغال داشته است.
شرکت ZKL ازکشور چک یکی از شرکتهای اروپایی است که شرکت بینا رایزن پارس به عنوان نماینده رسمی آنها در ایران فعالیت می کند.